Mikrochirurgia

Mikrochirurgia

 

Poza zabiegami z zakresu chirurgii stomatologicznej takimi jak usuwanie zębów, resekcje, wszczepianie implantów istnieje jeszcze cała gama zabiegów mikrochirurgicznych wykonywanych na tkankach miękkich, czyli na dziąslach i przyzębiu.Chirurgia Szczecin

Są to m.in. zabiegi takie jak pokrywanie recesji dziasłowych, wykonywane w przypadkach określanych przez pacjentów jako opadanie dziąseł. Pobiera się wówczas tkankę łączną z podniebienia i w odpowiedni sposób pokrywa odsłonięte szyjki zębów. W naszym gabinecie dodatkowo wykorzystujemy osocze pacjenta aby poprawić efekt tych zabiegów i przyśpieszyć gojenie.

Koncepcja mikrochorurgiczna opiera się na doborze odpowiednich narzędzi ( mikro ), szycia, technik i założeń dzięki czemu efekty są dużo bardziej zadowalające, blizny niewidoczne lub minimalne, zabieg minimalnie inwazyjny a gojenie szybsze. Oczywiście powodzenie zabiegu i długotrwały efekt zależą od wielu czynników i nie zawsze przy takim problemie zabieg jest wskazany lub jest jedyną potrzebna procedurą. Stąd każdorazowo potrzebna jest konsultacja i dokładne badanie, wywiad, poznanie nawyków pacjenta - aby nie narażać nikogo na niepowodzenie, niepotrzebny stres i wydatek. Dlatego każdorazowo zapraszamy na konsultację.

Zabiegi mikrochirurgiczne to również zabiegi poprawiające estetykę i funkcję wykonanego już wcześniej leczenia protetycznego opartego na zębach własnych lub implantach. Dzięki przeszczepowi dziąsła lub tkanki łącznej możemy pokryć odsłonięte łączniki implantów, poszerzyć tkankę pod przęsłem mostu, poszerzyć strefę dziasla tam, gdzie występują braki.

Zanim rozpocznie się kosztowne leczenie protetyczne i implantoprotetyczne ( przede wszystkim ) warto jest odpowiednio przygotować tkanki miękkie. Pozwala to uniknąć wielu komplikacji po wykonanym już leczeniu.

W przypadku takich problemów zapraszamy na konsultację.

Rejestracja telefoniczna 8.00 - 21.00