Protetyka

Protetyka

Leczenie u nas wykonane jest leczeniem kompleksowym, zawsze poprzedzone dokładnym badaniem, rozmową z pacjentem, dokładnym określeniem oczekiwań i możliwości pacjenta w każdym zakresie. Wykonujemy pełne leczenie i przygotowanie przedprotetyczne a koszty leczenia są uzgodnione z pacjentem na początku.

W obecnych czasach, kiedy postęp w dziedzinie stomatologii zachowawczej i kompleksowe, holistyczne podejście do pacjenta staje się codziennością, utrata zębów staje się zjawiskiem coraz rzadszym. Nie mniej jednak wiele jeszcze jest sytuacji, w których nie ma możliwości uratowania zęba lub grupy zębów, co doprowadza do sytuacji, która wymaga odtworzenia powstałych braków.

Prace protetyczne dotycząprotezy

  • pojedynczych zębów : są to wszelkiego rodzaju korony ceramiczne, kompozytowe, hybrydowe, wkłady koronowo korzeniowe, wykonane w laboratorium protetycznym przez specjalistów z tej dziedziny
  • grup zębów – są to mosty ( prace cementowane na stałe w jamie ustnej ) oraz protezy częściowe ( czyli prace wyjmowane, w zależności od warunków wykonane z różnych materiałów z zastosowaniem różnorodnych elementów mocujących )
  • wszystkich zębów – kiedy występuje u pacjenta brak całkowity zębów i konieczna jest odbudowa całościowa jednego lub obu łuków zębowych (protezy całkowite)

Zajmujemy się pracami opartymi na zębach własnych pacjenta oraz na implantach zębów, które uprzednio wprowadzamy.

Prace protetyczne to również wszelkiego rodzaju szyny zgryzowe i nakładki wykorzystywane w procesie leczenia i rehabilitacji pacjentów, gdy problemy zdrowotne dotyczą problemów zwarciowych, występują problemy w stawach skroniowo-żuchwowych oraz dolegliwości sugerujące takie problemy.

Obecny wciąż problem chorób przyzębia ( tzw. parodontozy ), powikłania leczenia kanałowego, urazy, choroba próchnicowa lub inne przyczyny stawiają nas przed koniecznością zapewnienia pacjentowi profesjonalnego, komfortowego i wieloletniego ( dożywotniego ) uzupełnienia powstałych braków zębowych, niezależnie od wieku pacjenta, jego stanu zdrowia i możliwości finansowych.

Utrata każdego zęba jest olbrzymią stratą, gdyż konsekwencje braku choćby już pojedynczego zęba odbijają się niekorzystnie na zębach pozostałych, zmieniają relację stawów skroniowo-żuchwowych i zaburzają dotychczasową pracę mięśni i całego układu – aparatu żucia.

Odtworzenie braków więc, to nie tylko kwestia ładnego uśmiechu, ale przede wszystkim kwestia odtworzenia upośledzonej funkcji i uniknięcia dalszej destrukcji naszego uzębienia.

Brak jednego zęba zawsze zaburza równowagę w pozostałych zębach, zmienia się siła i rodzaj nacisku sił żucia, a to prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Często po jakimś czasie tracimy kolejny ząb, coś „pęka”, wypada jakieś wypełnienie czy korona, pojawiają się bóle głowy, po jakimś czasie zauważamy że zgrzytamy zębami a po kilku latach mamy już komplet konsekwencji pojedynczej, zębowej straty. Ząb przeciwstawny jest wysunięty, zęby sąsiednie przechylają się ( niestety, nie przesuwają jak często mylnie uważają pacjenci, tylko „ kładą się” w kierunku luki ) , często pojawiają się dodatkowe kłopoty.

Utrata większej ilości zębów to po prostu jeszcze większa i szybsza destrukcja aparatu żucia i szybsza droga do bezzębia.

Dlatego też każda utrata zęba powinna zostać jak najszybciej uzupełniona i odbudowana. Tu zaczyna się pole do działania dla protetyki, czyli zespołu składającego się z lekarza stomatologa, technika dentystycznego na linii gabinet – laboratorium.

Za pomocą prac protetycznych nie tylko wzmacniamy osłabione zęby, ale też możemy dokonać przebudowy zwarcia i poprawić komfort życia pacjenta. Dotyczy to na przykład pacjentów ścierających nadmiernie swoje zęby w wyniku bruksizmu, czyli zgrzytania zębami lub zaciskania zębów, pacjentów którzy w wyniku problemów zwarciowych cierpią na dolegliwości ogólne, takie jak bóle głowy, migreny, bóle okolicy twarzy związane z zaburzeniami zwarcia.

Zazwyczaj istnieje kilka możliwości leczenia, opcje najczęściej różnią się zakresem prac, rodzajem niezbędnych zabiegów i ceną, stąd tak ważna jest wstępna analiza naszego postępowania i dopasowanie jej do wyobrażeń, oczekiwań i możliwości pacjenta.

Wykonujemy wstępną diagnostykę, czyli badanie, rtg, pantomogram, jeżeli jest potrzeba tomografię i dopiero wtedy ustalamy sposób postępowania z pacjentem i przedstawiamy go pacjentowi do rozważenia. Chcemy , aby efekt naszego leczenia zaspokoił oczekiwania pacjenta, zapewnił mu satysfakcję i komfort oraz był dla pacjenta zrozumiały i przewidywalny.

Leczenie protetyczne bywa leczeniem długim, czasem wymagającym cierpliwości i kompromisów, stąd tak ważne jest pełne zrozumienie przez pacjenta tego co robimy, dlaczego, jak, ile to może trwać, ile kosztuje i czego od pacjenta wymagamy. Uzyskanie jasności przekazu powoduje, że możemy w poczuciu bezpieczeństwa i zaufania rozpocząć wspólny proces leczenia i wpólnie oczekiwać zadowolenia, pięknego efektu i promiennego uśmiechu podczas naszej wspólnej drogi.

Rejestracja telefoniczna 8.00 - 21.00